Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn in die gevallen van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraaren en uw indicatie niet voorkomt op de 'Lijst van chronische aandoeningen'.
Zie op zorgvergoeding.com voor meer informatie van aandoeningen die op de chronische lijst staan.
In het geval van een chronische aandoening vallen de eerste 20 behandelingen van een nieuwe indicatie niet onder de basisverzekering (2013). Deze behandelingen kunnen vaak wel gedekt zijn als u een aanvullende verzekering heeft, die deze 20 behandelingen vergoedt. Uw fysiotherapeut kan u daarover adviseren.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patienten zonder aanvullende verzekering.
Basis fysiotherapie code 1000 
€30,00
Screening DTF *) code 1850 
€12,00
Intake na screening code 1860 
€40,00
Intake na verwijzing code 1870 
€40,00
Zitting Manuele Therapie 1200
€40,00
Fysiotherapeutisch consult code 1400 
€50,50
Odeemtherapie €40,00
Zitting fysiotherapie aan huis
€40,00
Verstrekte hulp- en verbandmiddelen 
Kostprijs
Niet nagekomen afspaak 
€30,00
*) DTF = Directe toegang naar de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts.