Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is een deskundige als het gaat om het menselijk bewegingsapparaat. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefen- en/of massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in.
De behandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en bij het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zullen wij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. Wij baseren ons werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertalen die kennis in onze praktijk.

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten: gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegings- mogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Daarnaast helpt oefentherapie u bij het aanleren van een betere houding en het realiseren van een beter evenwicht. Soms wordt het ook gebruikt om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u thuis zelf oefeningen. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kunnen wij ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. Tevens geven wij preventief advies en voorlichting.

Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door uw oefeningen te doen. Een goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel, geef goed aan wat u voelt en vraag uitleg wanneer iets niet duidelijk is.

Als de behandeling is afgerond, doen wij schriftelijk verslag aan de verwijzer.