Onze werkwijze

Wanneer u zich met uw klacht bij onze praktijk meldt, al dan niet met een verwijzing van een arts, wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste vraaggesprek en een oriënterend onderzoek. Hiermee wordt de ontstaanswijze en het verloop van uw klacht in beeld gebracht.  
Vervolgens worden bij het lichamelijk onderzoek aanvullende functietesten verricht om de fysiotherapeutische diagnose vast te stellen. Daarna wordt bekeken of wij kunnen volstaan met een eenmalig advies of dat wij overgaan tot een fysiotherapeutische of manueel-therapeutische behandeling.

De gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek bepalen het behandelplan. Als er onvoldoende informatie beschikbaar is of als nader onderzoek gewenst is, nemen wij contact op met de betreffende huisarts of specialist. Indien mogelijk wordt er een prognose gegeven over het herstel en de duur van de behandeling. Met behulp van tussentijdse evaluaties wordt de voortgang bijgehouden. Zo kunnen eventuele wijzingen aangebracht worden. Aan het eind van de behandelperiode krijgt de verwijzende arts een schriftelijk verslag.

Komt u bij Medi-Vitaal voor een beweegprogramma dan doorlopen wij samen met u de volgende stappen:

  • stap 1: screening
    Vraaggesprek voor het inventariseren van de gezondheidstoestand, het bespreken van eventuele lichamelijke beperkingen en het opstellen van oefendoelstellingen.
  • stap 2:  inspanningstest 
    De beoordeling van de algemene lichamelijke conditie en indicatiestelling voor fysiotherapie of groepstherapie.
  • stap 3:  groepstraining
    Een of twee maal per week een uur training waaronder warming up, circuittraining met fitnessapparatuur en cooling down. Er wordt gestreefd naar een groepsindeling waarbij op leeftijd, mogelijkheden en ambitieniveau wordt geselecteerd.