Lizanne Evers

LizanneIn januari 2014 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in een particuliere praktijk in Valburg en Westervoort en in het Herstelhotel in Dekkerswald/Groesbeek.
Al snel werd het mij duidelijk dat het werken in de eerste lijn mij het meeste voldoening gaf.

Direct na mijn afstuderen ben ik als waarneemster werkzaam geweest op mijn oude stage adressen. In Wijchen op Medi-Vitaal en de praktijk aan de Teersmortelweg heb ik als waarneemster gewerkt waarna ik mij m.i.v. januari 2015 met veel plezier heb mogen aansluiten bij dit enthousiaste team.   
Vanuit mijn stages ben ik veel in aanraking gekomen met de manuele therapie. Dit heeft bij mij veel interesse en enthousiasme opgeroepen en ik heb er daarom voor gekozen direct na mijn afstuderen  te starten met de specialisatie Manuele Therapie. Deze opleiding volg ik in de vorm van een Master aan het SOMT in Amersfoort. Naast mijn werk zal ik de komende 2,5 jaar volop studeren om daarna mijn Masterdiploma in ontvangst te mogen nemen.   

Ik houd mijn vakkennis op peil door het volgen van cursussen en ben opgenomen in het centrale kwaliteitsregister van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.